Tamási Áron Általános Iskola

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
Tamási Áron

Jelenlegi helyén 1906 óta folyik a kislángi gyerekek nevelése, oktatása. A református és katolikus felekezetű gyermekek számára külön iskolát építettek. 1946-ban községünkben állami iskola lett.

Az intézmény több mint 100 éves története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, magyarságunk tudatosítására, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása az alábbi küldetésnyilatkozatban fogalmazódik meg:

„Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni,
Ha a gyerekek dicsérve élnek,
Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban.”
(Dorothy Law Nolte)

Amit nyújtani tudunk:

 • alapfokú oktatás biztosítása 1-8. évfolyamon
 • kiemelt foglalkozás a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal egyéni fejlesztési terv alapján (IPR működtetése 2007-től)
 • napközis foglalkozás alsós és felsős tanulók számára
 • differenciált foglalkozás biztosítása az alsós tanulóknak
 • egyéni fejlesztések a BTM-es és SNI-s tanulóknak egyéni fejlesztési terv alapján
 • szakkörök, sportfoglalkozások biztosítása, melyek a tehetségfejlesztés színterei
 • művészeti nevelés tanórán kívül is
 • emelt szintű angol oktatás
 • felkészítés a továbbtanulásra (ingyenes, órarendbe épített felvételi előkészítő 7. és 8. évfolyamokon magyar nyelv és irodalomból és matematikából
 • versenyeken való részvétel (helyi, körzeti, megyei, országos)
 • az egyéni képességek figyelembe vétele a tanórai foglalkozásokon (differenciált tanulásszervezés)
 • egyéni bánásmód
 • a mindennapi testmozgás biztosítása
 • szabadidős foglalkozások
 • hagyományápolás
 • hittanoktatás
 • nyári táborok (ingyenes napközis tábor, kedvezményes úszótábor)
 • megfelelő tárgyi és személyi feltételek
 • barátságos, otthonos környezet, tágas udvar
 • befogadó közösség
 • empatikus nevelőtestület
 • készséges kisegítő személyzet
 • tágas tornacsarnok