Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház

Küldetésnyilatkozat Kislángi Általános Művelődési Központ Könyvtára (PDF 254KB)

A könyvtár története (PDF 254KB)

A dokumentumok feltárása a Kislángi ÁMK Könyvtárában (PDF 106KB)

A gyűjtemény elhelyezése, a raktározás rendje a Kislángi ÁMK Könyvtárában (PDF 28KB)

Könyvtárhasználati szabályzat (PDF 30KB)

Munkaterv 2016 (PDF 71KB)

Alapító okirat (PDF 1,45MB)

Fenntartói nyilatkozat (PDF 329KB)

Gyűjtőköri szabályzat (PDF 908KB)

„Ne kiszolgáltatottjai legyünk a jövőnek, hanem alakítói.”
(Maurice Line)

A Kislángi Általános Művelődési Központ Művelődési ház, Könyvtár és Tájház intézményegysége integrált közösségi terében a művelődés szintereinek ad otthont. A hagyományok ápolása, intézményi és települési rendezvények: falunapok, majálisok, vetélkedők, találkozók, megemlékezések; a helyi kisközösségekkel való folyamatos kapcsolat (nyugdíjasok, fiatalok, kismamák, tűzoltók, polgárőrök) a hovatartozás érzését erősítik. A kollektív emlékezet ápolása a település néprajzi gyűjteményén, az intézmény hagyományőrző kiállításain, foglalkozásain, összejöveteleken keresztül (tájházi gyűjtemény, kézműves szakkörök, foglalkozások és kiállítások, szüreti felvonulás, korábban aratási szokások felelevenítése stb.) valósul meg.

Az információ megszerzésének gyors és hatékony módjai biztosítottak a település lakói számára, korra és nemre való tekintet nélkül. Az általános iskolai oktatás szerves része az infokommunikációs eszközök használatának, az információhoz jutás technikáinak, a világháló és a könyvtári rendszerek megismerésének elsajátíttatása.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) az Internet penetráció növelése érdekében 2003-ban útjára indította az eMagyarország Programot. A program célja az Internet-elérés kiterjesztése volt az ország teljes területén, főként a kevésbé, vagy egyáltalán nem ellátott területekre (falvak, hátrányos helyzetű települések) fókuszálva.

A kormányzati szándékkal összhangban a program hosszú távú céljaként fogalmazódott meg, hogy amíg az állampolgárok jelentős részének otthonában technikai vagy anyagi okokból nincs lehetősége a nagy sávszélességű Internet-hozzáférés kialakítására, addig az ország egész területén elérhető, közösségi Internet-hozzáférési pontok biztosítsák a világháló használatát. Az így létrejövő ún. eMagyarország pontok hozzájárulnak ahhoz, hogy az Internet nyújtotta lehetőségeket az állampolgárok mind szélesebb köre ismerje meg, növelve az esélyegyenlőség lehetőségét és megteremtve az elektronikus közigazgatási szolgáltatások igénybevételének alapjait. Az eMagyarország programba az intézmény 2007-ben kapcsolódott be (eMOP2.0 pályázat). A TEMOP-2011 nyertes pályázattal Komárom-Esztergom és Fejér megye eMagyarország pontjainak területi központja lett. A könyvtári helyiségben nyitva tartási időben 4 számítógépen szolgáltatunk folyamatos kapcsolódási lehetőséget a világhálóra.

Ezzel a funkcióval kiegészülve a könyvtár megvalósítja a dinamikusan fejlődő rendszer elvét. A könyvtárakat meghatározott feladatok ellátására hozta létre a társadalom, de képesnek kell lenniük a növekedésre, változásra.

A növekedésen nem csupán a mennyiségi, hanem a minőségi változások is értendők. Az a fajta rendszer, amely anyagot vesz fel a környezetéből, ezekből dolgozik, újjászervezi, rendezi, alakítja, és átalakított formában továbbadja a felhasználóinak. Állandó információkapcsolatban van a környezetével, ami befolyásolja tevékenységét. Hiszen zárt rendszerként való működése értelmetlen lenne.  Szolgáltatásait az igényekhez alakítja. Képes a változásra, változtatásra, de ugyanakkor stabil és állandó marad. Településünk könyvtára küldetésnyilatkozatában is ezt az alapelvet fogalmazza meg:

„..a lehető legjobban megfeleljen a sokrétű elvárásoknak és az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a lehetőséget a kulturált művelődésre, szórakozásra.”

Tudatosítja a használókban, hogy egy nagyobb rendszer része. Közvetíti a megyei, az országos, a nemzetközi könyvtári szolgáltatásokat. A Kislángi Általános Művelődési Központ szellemisége is azt tükrözi, hogy az intézmény részegységeinek együttes munkájában a legfontosabb tényező az emberi kapcsolatok értékeinek kiemelése, hangsúlyozása. Az egyén és a közösség igényeihez folyamatosan igazodó szolgáltatásaival, a művelődési formák sokszínűségével egyszerre információs és kommunikációs, kultúra közvetítő és szervező, közösségi központ is.

 

Könyvtár és eMagyarország Pont nyitva tartása:

hétfő: 13:00-17:00 óra
kedd: 8:00-12:00 és 13:00-17:00 óra
szerda: 8:00-12:00 és 13:00-17:00 óra
csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-17:00 óra
péntek: 8:00-12:00 és 13:00-17:00 óra