Hirdetmény

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett Lakosságot, illetve a partnerségi véleményezésre vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk módosítani kívánja a településszerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet az új M8 gyorsforgalmi út nyomvonalát érintően.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül történik.
A tervdokumentáció 2021. november 17. napjától megtekinthető a www.kislang.hu honlapon.

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendeletben meghatározott Partnerek élhetnek.

A partnerségi vélemény-nyilvánítás határideje
2021. november 17-től - 2021. december 15-ig tart.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban lakossági fórumot is meghirdetünk

2021. november 26-án 17 órakor a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Házba.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a lakossági fórumon szóban, illetve a partnerségi véleményezési időn belül írásban, kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

 

Kisláng településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a tervezett M8 gyorsforgalmi út területét érintően - Partnerségi véleményezésre összeállított tervdokumentáció (PDF)

 

Kisláng, 2021. november 1 7.

Rumpler Tibor
polgármester