Bölcsődei beiratkozás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha Mini Bölcsődei intézményegységébe a bölcsődei beíratás az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. július 11. (Hétfő) 8-16 óráig
2022. július 12. (Kedd) 8-16 óráig

A bölcsődei beíratás személyesen a 8156 Kisláng, Fő utca 53. szám alatt (Kislángi Csicsergő Óvoda) Okos Tamásné intézményvezetőnél történik.

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

  1. az adott év augusztus 31-éig, ha harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be,
  2. a következő év augusztus 31-éig, ha harmadik életévét szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, és a szülő/törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani;
  3. az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig,
  4. a sajátos nevelési, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult igényű gyermek annak az évnek augusztus 31. napjáig nevelhető a mini bölcsődében, amelyben a 6. életévét betölti.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő kérheti, egyéb esetekben a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: a védőnő, a gyermekorvos vagy a háziorvos, a szociális ill. családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság.

A jelentkezéskor bemutatandó dokumentumok:

  • gyermek Taj kártyája
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek és a szülők lakcímkártyája

További felvilágosításáért a bölcsődei jelentkezéssel kapcsolatban Okos Tamásné intézményvezetőhöz fordulhatnak, elérhetőségek: ovodakislang@datatrans.hu, Tel: 06 22 435 544

Kisláng, 2022. 07.05.

Kisláng Község Önkormányzata