Iskolakezdési támogatás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. augusztus 22. napján megtartott rendkívüli ülésén a 175/2022.(VIII.22.) határozatában, figyelemmel a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletében foglaltakra, az alábbiakról döntött: 

Kisláng Község Önkormányzata az oktatási tanévkezdéssel járó anyagi terhek enyhítésére, évi egyszeri alkalommal – figyelemmel az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséből e célra fordítható és rendelkezésére álló forrásra - iskolakezdési támogatást nyújt a Kisláng községben állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Kislángon élő általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói/hallgatói jogviszonyban állók, illetve kiskorúak esetén a szülő, vagy törvényes képviselő részére az alábbi feltételekkel:

Az iskolakezdési támogatás mértéke:

  • általános iskolai tanulónkként,
  • középiskolai tanulónkként,
  • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulónkként 10.000,- Ft, azaz tízezer forint pénzbeli támogatás.

Az iskolakezdési támogatást Kisláng Község Polgármesteréhez benyújtandó nyomtatványon - a tanulói jogviszony igazolásával - 2022. szeptember 30. napjáig lehet kérelmezni a Kislángi Polgármesteri Hivatalban, illetve ügyfélkapun keresztül Kisláng község honlapján (www.kislang.hu). A kérelemnyomtatványt a Kislángi Polgármesteri Hivatalban (ügyfélfogadási időben), illetve a www.kislang.hu honlapról tudják beszerezni.

A Kislángi Tamási Áron Általános Iskola tanulói tekintetében a tanulói jogviszonyról szóló igazolást az iskola megküldi a Kislángi Polgármesteri Hivatal részére, azt külön az iskolában nem kell kérelmezni.

A megállapított támogatás 2022. október 31-ig kerül kifizetésre folyószámlára történő átutalással, vagy postai kifizetési utalvánnyal.

Kérem a tájékoztatásomban foglaltak szíves elfogadását.

Kisláng, 2022. augusztus 22.

Tisztelettel:

 

Rumpler Tibor sk.
polgármester