Tájékoztatás a kislángi temetőkkel kapcsolatban

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkön a TEMETŐK TULAJDONOSAI:

  • a kislángi katolikus egyházi temető (Kisláng 0190/2 hrsz.) tekintetében: a KislángI Katolikus Egyházközség (8156 Kisláng, Fő utca 82., képviseli: Barta Tibor katolikus plébános)
  • a kislángi református egyházi temető (Kisláng 0189/2) hrsz.) tekintetében: a KislángI Református Egyházközség (8156 Kisláng, Fő utca 51., képviseli: Kovács-Csiba Krisztina református lelkipásztor).

Kisláng Község Önkormányzata csak és kizárólag a kislángi temető ravatalozójának tulajdonjogával rendelkezik.

Fenti tulajdonviszonyok alapján a temetők fenntartása, üzemeltetése, javainak beszedése a Kislángi Katolikus Egyházközség és a Kislángi Református Egyházközség feladatkörébe tartozik.

Kisláng Község Önkormányzata a ravatalozó üzemeltetésére köteles.

Kisláng Község Önkormányzata évtizedek óta a rendelkezésére álló humánerőforrás (személyzet), továbbá pénzügyi forrás bevonásával segítette és segíti a temetők fenntartását függetlenül attól, hogy az egyházak sem személyzettel, sem pedig pénzügyi forrással nem látták el kötelezettségüket a temetőkben.

Önkormányzatunk a közfoglalkoztatotti létszámkeret központilag történt szűkítése, valamint a pénzügyi bevételek elvonása, az önkormányzati intézmények magas rezsikölségei miatt, a továbbiakban a rendelkezésére álló szűkös személyi és pénzügyi lehetőségek mértékéig tudja a temetők fenntartását segíteni.

A tulajdonviszonyok és a fenntartók ismeretében felhívom a Tisztelt Lakosság szíves figyelmét, hogy amennyiben a temetők fenntartásával (fűnyírás, szemétszállítás, stb.) kapcsolatos panasszal szeretnének élni, úgy az Egyházközségek képviselőit, a ravatalozó üzemeltetésével kapcsolatos panasszal pedig Kisláng Község Önkormányzatát hivatalos és mindenki által elfogadható bejelentésben (nem a közösségi oldalon történő megnyilvánulással) szíveskedjenek megkeresni.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a római katolikus temetőrészben a hulladék elhelyezésével, gyűjtésével és elszállításával kapcsolatban jelenleg fennálló kaotikus állapotok megszüntetése érdekében felvettem a kapcsolatot Barta Tibor plébános úrral, aki biztosított arra vonatkozóan, hogy saját hatáskörben megoldást keres a problémára oly módon, hogy rövid határidőn belül új konténereket szerez be a Római Katolikus Egyházközség részére a jelenlegi régi típusú, önkormányzati tulajdonú konténerek helyett, mivel ezeket a Szolgáltató a felépítése miatt nem tudja elszállítani.

Ily módon, a plébános úr vállalásával, továbbá az Önkormányzat által biztosított humánerőforrás rendelkezésre bocsátásával és pénzügyi forrás bevonásával a probléma megoldása megtörténik.

Kérjük továbbá – és előre köszönjük is – a Tisztelt Lakosság segítő közreműködését abban, hogy a temetőkben keletkező és nem komposztálható, le nem bomló hulladékokat(pl. üveg és műanyag mécsesek) a sírgondozásukat követően ne a temetői hulladékgyűjtőbe helyezzék el, hanem amennyiben megoldható, szállítsák haza és az otthoni hulladékgyűjtőbe helyezzék, így segítve a fenntartó egyházakat és az önkormányzatot a temetőkertek rendezettségének megvalósításában.   

Kérem tájékoztatásomban és kérésemben foglaltak szíves elfogadását.

 

Kisláng, 2023. május 8.

Tisztelettel:

 

Rumpler Tibor
polgármester