Megújult a kislángi Petőfi szobor

A Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdetett a Petőfi Emlékévhez kapcsolódó közösségi kulturális tevékenységek és események megvalósítására.

A Petőfi 200 Program célja, hogy Petőfi Sándor és kora a 19. századon túlnyúló, közelmúltbeli és jelenkori értelmezéseit középpontba állítsa. A programban kiemelt szerepet kap Petőfinek és korának utóélete, valamint megjelenése a emlékezetkultúrában, a közösségek életében, a közösségi terekben, a művészetekben, a folklórban és a tudományban.

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. április 28. napján megtartott ülésén úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett, a Petőfi Emlékévhez kapcsolódó közösségi kulturális tevékenységek és események megvalósítására, Petőfi emlékezete elnevezésű, 690174/10. kódszámú altémában a kislángi Petőfi szobor (Kisláng, Fő utca 63/A.) felújítására.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő arról értesítette Kisláng Község Önkormányzatát, hogy az NKA-hoz benyújtott „A Kislángi Petőfi szobor felújítására, restaurálására” célú pályázatára a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium a 2022. október 6-án megtartott ülésén 1.500.000,- Ft támogatást ítélt meg, mely megvalósításhoz a szükséges önrészt - 1.497.200,- Ft-ot - Kisláng Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetésében biztosította.

​​