Szociális tűzifa tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális célú tűzifa támogatásról szóló igénylőlapot 2023. október 16. napjától lehet benyújtani a Kislángi Polgármesteri Hivatalba (8156 Kisláng, Fő u. 63.)

Ügyfélfogadási időben: hétfő, szerda: 08.00 – 12.00 óráig, csütörtök 13.00 – 16.00 óráig.

Az igénylőlap 2023. október 16. napjától beszerezhető a Kislángi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, illetve letölthető Kisláng Község Önkormányzat honlapjáról (www.kislang.hu).

Tűzifa támogatási kérelem - nyomtatvány

Kérem tájékoztatásomban foglaltak szíves elfogadását.

 

Kisláng, 2023. október 4.   

 

Rumpler Tibor sk.
polgármester