Felhívás - Megkezdődnek a Kisláng-Soponyát összekötő út burkolatfelújítási munkálatai

Tisztelet Lakosság, Úthasználók!

Tájékoztatom Önöket, hogy Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. május 13. napján megtartott rendkívüli ülésén elfogadott döntésének megfelelően, az önkormányzat tulajdonában lévő, Kisláng község külterületén lévő 0178 hrsz-ú út felújítása céljából pályázatot nyújtott be az alábbiak szerint:

Projekt címe: Kisláng külterületén lévő Kisláng-Soponyát összekötő út burkolatfelújítása
A felhívás címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: Kisláng Hrsz: 0178
A tervezési paraméterek:
Koronaszélesség: 7,0 m
Sávok száma: 2
Burkolatszélesség: 5,5 m
Felújítással érintett útszakasz hossza: 2642,5 m

A Képviselő-testület által benyújtott pályázat pozitív elbírálásában részesült.
A támogatói döntés kelte: 2023. május 30.
A támogatás intenzitása: 95,00 %
A projekt tárgyában a 3447368566 támogatói okirattal támogatott projekt forrásösszetétele:
A projekt elszámolható összköltsége: bruttó 315 789 468 Ft,
Támogatás bruttó összege: 299 999 994 Ft
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrásai: 15 789 474 Ft, melyet saját forrásból biztosít Kisláng Község Önkormányzata.

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. december 12. napján megtartott ülésén a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Kisláng külterületén lévő Kisláng-Soponyát összekötő út burkolatfelújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és az eljárás nyertesének az ALBA ROUTE Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevőt hirdette ki és a kivitelezővel a vállalkozási szerződést 2024. január 4. napján kötötte meg.

A munkaterület átadása: 2024. február 22. napján megtörtént.
A kivitelezés időtartama: a munkaterület átadásától számított 4 hónap.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra vonatkozóan, hogy a Kisláng-Soponya összekötő út felújítási munkálatai 2024. február 26. napjától megkezdődnek. A kivitelezési munkák idején szakaszos útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás várható! Mindezekről a kivitelező forgalomirányító táblák kihelyezésével, folyamatosan tájékoztatja az összekötő úton közlekedőket.

Kérek mindenkit, hogy a kivitelezési munkálatok időtartama alatt fokozott óvatossággal szíveskedjen közlekedni, figyelemmel a saját, a közlekedésben és a kivitelezésben részt vevő más személyek testi épségére.

A kivitelezővel történő egyeztetés mellett folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az összekötő út használatával kapcsolatosan bekövetkező változásokról.

Kérem a tájékoztatásomban foglaltak szíves elfogadását és betartását.  

Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Kisláng, 2024. február 23.

Tisztelettel:

Rumpler Tibor
polgármester