Szociális tűzifa pályázat 2024. évre

​Tájékoztatom a Tisztelet Kislángi Lakosokat, hogy Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2024. március 28. napján megtartott ülésén elfogadott döntésének megfelelően - pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiírásra.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2024. május 29. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően a támogatói okiratban foglaltak szerint a benyújtott pályázatunkat pozitív elbírálásban részesítette, melynek eredményeként Kisláng Község Önkormányzata részére 3.093.720,- Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást állapított meg 116 erdei köbméter keménylombos tűzifa beszerzésére.

Kisláng Község Önkormányzata a pályázathoz szükséges önrészt, valamint a szállítás költségét, 1.294.640,- Ft-ot  a 2024. évi költségvetésében biztosítja.

 

Tisztelettel:
Rumpler Tibor
polgármester