Hirdetmény - Hulladékszállítás

Értesítjük a T. Lakosságot, hogy a Vertikál Zrt. a 2020. április 10. (pénteken) esedékes lakossági hulladékszállítást változatlan időpontban fogja elvégezni.

Az edényzeteket reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé, mivel a szolgáltató a megszokott járattervtől eltérő időpontokban gyűjtheti a hulladékot.

Kisláng, 2020. április 8.

Polgármesteri Hivatal

Május havi étkezési térítési díj befizetés

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május havi iskolai-óvodai étkezési térítési díjakat, csak annak kell befizetni, aki 2020. március 16. utáni időszakra igényelte gyermeke részére az étkezést és térítési díjfizetésre kötelezett.

Megkérjük Önöket, hogy a befizetés csekken, vagy banki átutalással a Kislángi Általános Művelődési Központ B3 Takaréknál vezetett 5810 0075 10015328 számú elszámolási számlaszámra történjen.

Étkezési térítési díj visszafizetés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. március 16. napjától 2020. március 31. napjáig (időarányos) és az április hónapra befizetett iskolai-óvodai étkezési térítési díjakat, azon szülők/törvényes képviselők részére, akiknek a gyermeke nem veszi igénybe az étkezést a Kislángi Általános és Művelődési Központ bankszámlára történő átutalással visszafizeti.

Oldalak