Álláspályázat

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Szociális ápoló és gondozó munkakör/feladatkör betöltésére.

Pályázati felhívás (PDF)

Szociális tűzifa tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális célú tűzifa támogatásról szóló igénylőlapot 2023. október 16. napjától lehet benyújtani a Kislángi Polgármesteri Hivatalba (8156 Kisláng, Fő u. 63.)

Ügyfélfogadási időben: hétfő, szerda: 08.00 – 12.00 óráig, csütörtök 13.00 – 16.00 óráig.

Az igénylőlap 2023. október 16. napjától beszerezhető a Kislángi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, illetve letölthető Kisláng Község Önkormányzat honlapjáról (www.kislang.hu).

Felhívás - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Felhívás!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. szeptember 26. napján megtartott ülésen a 188/2023.(IX.26.) számú határozatában döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról és ezennel kiírja a felsőoktatási hallgatók számára (A típus) és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (B típus) az ösztöndíjpályázatot.

Háziorvosi rendelés módosul

Tájékoztatjuk Önöket,hogy 2023.09.25 (hétfő) - 2023.09.29 (péntek) szabadság miatt a rendelés az alábbiak szerint módosul:
Hétfő: 13:00-tól
Szerda: 8:00-tól
Péntek: 13:00-tól

Az asszisztencia minden nap rendelési időben a rendelőben tartózkodik, hogy segítségükre legyen.

16 órától a kálozi központi ügyelet számát kell hívni az alábbi telefonszámon:
06-25/626-997

Köszönettel!
Dr. Katona György

Megújult a kislángi Petőfi szobor

A Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdetett a Petőfi Emlékévhez kapcsolódó közösségi kulturális tevékenységek és események megvalósítására.

A Petőfi 200 Program célja, hogy Petőfi Sándor és kora a 19. századon túlnyúló, közelmúltbeli és jelenkori értelmezéseit középpontba állítsa. A programban kiemelt szerepet kap Petőfinek és korának utóélete, valamint megjelenése a emlékezetkultúrában, a közösségek életében, a közösségi terekben, a művészetekben, a folklórban és a tudományban.

Hirdetmény - Kisláng Község - új településterv készítéséről

Ezennel értesítjük a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy elkészült településünk új településtervének (településfejlesztési terv és településrendezési terv) véleményezési tervdokumentációja.

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető az önkormányzati honlapon, valamint ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban.

Étkezési térítési díj befizetés

Tisztelt Szülők!

A 2023. október havi bölcsődei-óvodai-iskolai étkezési térítési díjak befizetése

2023. szeptember 7-én /csütörtökön/ 13.00-16.00 óra között,
2023. szeptember 11-én /hétfőn/ 8.00-12.00 között

lesz a Kislángi Polgármesteri Hivatal Pénztárában Juhászné Lábadi Éva pénzügyi ügyintézőnél.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a befizetés csak a megjelölt napokon történik!

Kisláng Község Önkormányzata

Térítési díj befizetés - 2023. szeptember

Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2023. szeptember havi bölcsődei/óvodai/iskolai étkezési térítési díjak befizetése a következők szerint történik:

Étkezés igénylése:

2023. augusztus 24-én (csütörtökön) és 2023. augusztus 25-én (pénteken) lesz lehetőség az étkezés igénylésére a Kislángi Tamási Áron Általános Iskolában a tankönyvosztás időpontjában  Fodorné Szabó Piroska élelmezésvezetőnél.

Oldalak